Retningslinjer for COVID19


                                              Retningslinjer for COVID19


Myndighedernes retningslinjer foreskriver at du skal kunne fremvise gyldigt coronapas.


Unge under 15 år er fritaget for retningslinjerne.


Der kan være tilfælde der berettiger dig til at afvige fra kravet om Coronapas. Jeg respekterer hvis du er fritaget for test.


Jeg GLÆDER mig til at give dig præcis samme gode behandling som du plejer at få.

På grund af Corona gælder de normale regler for afbud ikke.
Føler du dig syg eller er nogen i din familie/dem du bor sammen med, syge eller i karantæne pga COVID19, skal du melde afbud. Dette gælder også hvis du er vaccineret. 

Jeg passer godt på dig og mine andre klienter og derfor tager jeg også selv mine forholdsregler.
Inden jeg tager imod dig og umiddelbart efter behandlingen, vasker jeg mine hænder.
Jeg skifter underlagen, lufter ud og rengør alle berøringsflader efter hver behandling.

I denne COVID19-periode giver jeg ikke hånd og desværre heller ingen kram – jeg håber, at du vil gemme dem til mig, til en senere lejlighed